જીવાયું તે જીવાયું છે


Advertisements

9 thoughts on “જીવાયું તે જીવાયું છે

 1. cha cha galibo gazal ma jivayu te jivayu chhe…wah

  fakir ni khumari thi jivayu chhe…..adbhut

  badhdhaj sher jabbrdast,afrin…..

 2. એક પ્રણાલીકા નિભાવું છું,
  લખું છું ‘સૈફ’ હું,
  બાકી ગઝલો જેવું
  જીવન હવે ક્યાં જીવાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s